Nazistowski obóz pracy przymusowej

Oprócz gett i obozów koncentracyjnych utworzone były w różnych miejscach okupowanego terytorium Polski nazistowskie obozy pracy.   Takie obozy funkcjonował również w obrębie dzisiejszego pawiatu ostrowieckiego: na łąkach częstocickich w Ostrowcu  Świętokrzyskim, w Magoniach i w Bodzechowie.  Obóz w Magoniach powstał w czerwcu 1941 roku i funkcjonował do stycznia 1942 roku. Obóz  częstocicki został utworzony w kwietniu 1943 roku, po likwidacji ostrowieckiego getta. Przebywało w nim około 2 tysięcy osób żydowskiego pochodzenia. Został on zlikwidowany  na początku sierpnia 1944 roku. Według danych niemieckiego Archiwum Federalnego (Das Bundesarchiv) taki obóz pracy przymusowej znajdował się również w Bodzechowie. Funkcjonował od października 1942 do marca 1943 roku (Zwangsarbeitslager fur Juden Bodzechow). Przebywali w nim zarówno mężczyźni jak i kobiety. Mężczyźni zatrudnieni byli przez austiacką firmę budującą linie energetyczne: Baumer und Elin AG (Wien). Kobiety pracowały  dla firmy Elin AG (Wien); Verlegen von Kabeln. Do pracy zatrudniano także Polaków.  W obozie przebywało około 500 osób pochodzenia żydowskiego.  Straż  w obozie  pełnili Niemcy i Ukraińcy, a także żydowska służba  porządkowa. 22 marca 1943 roku Niemcy rozstrzelali w obozie bodzechowskim 130 Żydów. Obóz zlokalizowany był na terenie modelarni.

Żródła i opracowania

Internationaler Suchdienst (ISD) (Hg.), Verzeichnis der Haftstatten unter Reichsfuhrer SS (1933-1945), Konzentrationslager und deren Aussenkommandos sowie andere Haftstatten unter dem Reichsfuhrer-SS in Deutschland und deutsch besetsen Gebieten, Bad Arolsen 1979

www. bundesarchiv.de/zwangsarbeit

www. ostrowiecki informator samorządowy

Wojciech Borzobohaty: “Jodła” Okręg Radomsko-Kielecki ZWZ – AK 1939 – 1945. Warszawa 1988.

opr. Cezary Zybała