Ośrodek przemysłowy

I. Moczydło – Kopalnia

W Tomie VI “Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” wydanym w Warszawie w 1880 czytamy o miejscowości Moczydło. Pod koniec XIX wieku Moczydło miało 3 domy i 27 mieszkańców. Znajdowała się tu kopalnia rudy żelaza oraz 40 morgów ziemi należącej do dóbr Kotkowskich i Zakładów Górniczych w Bodzechowie. W czasie II wojny światowej w tej okolicy Niemcy eksploatowali złoża węgla kamiennego. Pokłady były cienkie i miały grubość od 0,5 do 1 m, a  węgiel był bardzo kaloryczny. Urobek transportowany był na powierzchnię kolebami za pomocą wciągarki elektrycznej. Niemcy zlikwidowali kopalnię tuż przed zakończeniem wojny.  Eksploatacji nigdy juz nie wznowiono. Według Monitora Polskiego Nr A-26  orzeczeniem Ministra Górnictwa Nr 14 z dnia 27 grudnia 1950 roku pola górnicze “Jan”, których właścicielem  była Sosnowiecka Spółka Górnicza,  przeszły na własność Państwa. Natomiast w kopalni rudy żelaza  wydobywano rudę na potrzeby Zakładów Górniczo Hutniczych, zwanych Zakładami Żelaznymi “Bodzechów”. Były one własnością  Kotkowskich, a składały się nań: 1 wielki piec, 2 pudlingowe, 1 szwejsowy piec. W Gazecie Przemysłowo – Rzemieślniczej z roku 1872 w dziale” Statystyczne wiadomości o stanie produkcji prywatnych zakładów położonych w 2-im Okręgu Królestwa Polskiego za rok 1871″ czytamy: “…z dwóch kopalń wydobyto w ciągu roku rudy żelaznej 160,000 pudów, przetopiono na surowiec 43,500 pudów, pudlingowego żelaza 35,000 pudów. Zakłady te  zajmowały 166 ludzi i zużyły 3,536 sążni drzewa”.

Źródła i opracowania:

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880, Tom VI, s. 563

Monitor Polski Nr A-26, Orzeczenie Nr 14 Ministra Górnictwa

Magazyn” Poznaj swój kraj”, Nr 331 (1/1990) Nad Kamienną, s.20-21

Gazeta Przemysłowo – Rzemieślnicza

Opracował ks. Cezary Zybała