Co to jest Dzieło Biblijne im. Jan Pawła II?

„Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II”, jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski. Jest organizacją kościelną posiadającą kanoniczną publiczną osobowość prawną oraz osobowość prawna w Rzeczpospolitej Polskiej.

Jaki jest cel Dzieła Biblijnego?

Celem Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych.

Jakie jest hasło Dzieła Biblijnego i co ono oznacza?

Hasłem są słowa z dziewiatego rozdziału Ksiegi Mądrości nawiązujące do zaistnienia świata i człowieka: „Panie, któryś wszystko uczynił swoim słowem”bedące fragmentem wersetu rozpoczynajacego modlitwę. Natchniony autor wychwala Stwórcę człowieka, który został obdarzony władzą nad światem, i prosi o madrość „która tron dzieli” z Bogiem. Postrzega ją jako konieczną, by poznać Boże zamysły, gdyż człowiek jej pozbawiony jest słaby, jego myślenie zawodne i pozwalające z trudem poznawać rzeczy ziemskie, nie mówiąc o niebiańskich. Ona zaś niesie poznanie nie tylko tego, co stworzone, ale także woli Bożej oraz samego Boga działajacego i tego, co jest mu przyjemne. W świetle Objawienia w Nowym Przymierzu odkrywa się głebszy sens powyzszego wersetu. Bowiem zarówno stwórcze „słowo” jak i „mądrość” okazują się być Słowem, które na „poczatku było u Boga i Bogiem było”, przez które „świat stał się”, i które „przyszło do swojej własności”. Wszystkim, którzy „Je przyjęli” wierząc, że zostalo posłane przez Ojca, „dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi” – nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie Jednorodzonym Synu Bożym (J 1,1.10b, 11a,12).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here