Finanse parafii

  • Sprawozdanie finansowe
  • Sprawozdanie finansowe parafii za rok 2013
  • (Wyciąg z Księgi Rachunkowej)
  • I.  Stan na dzień 31.12.2012, pozycja 7                            -2430
  • II.            Przychody za rok 2013, pozycja 5                   60990
  • III.            Rozchody za rok 2013, pozycja 6                  -67100
  • IV.            Saldo na dzień 31.12.2013, pozycja 7             – 8540

 

 

Podsumowanie:  Zadłużenie parafii na dzień 31.12.2013 wynosi 8540 zł.

 

 

 

  • Sprawozdanie finansowe parafii za rok 2012

(Wyciąg z Księgi Rachunkowej parafii)

I.       Stan na dzień 31.12.2011, pozycja 7             -18780 zł

II.            Przychody za rok 2012, pozycja 5                   56600 zł

III.            Rozchody za rok 2012, pozycja 6                  -40250 zł

IV.            Saldo na dzień 31.12.2012, pozycja 7             – 2430 zł

Podsumowanie:  Zadłużenie parafii na dzień 31.12.2012 wynosi 2430 zł.