Pierwszą wzmiankę o zamiarze budowy kościoła w Bodzechowie znajdujemy w relacji ze zjazdu kapłanów z parafii nad Kamienną, kiedy bp Marian Ryx powiedział: „Uważam za najpilniejszą sprawę w dziedzinie duszpasterskiej stworzenie w Bodzechowie samodzielnej parafii”. Życzenie to zapoczątkowało ciąg decyzji administracyjnych Kościoła, którym naprzeciw wyszła fundacja Anieli Kotkowskiej i Jana Gombrowicza, ofiarująca grunt przy drodze Ostrowiec Św. – Lublin pod nowy kościół. Drewno pozyskane z rozebranego kościoła we Wsoli koło Radomia, posłużyło do budowy kościoła według projektu inż. Rekwirowicza. Staraniem ks. Józefa Nity, prefekta szkoły w Bodzechowie, zbudowano nową drewnianą świątynię p.w. św. Zofii. Fundacja Gombrowiczów i Kotkowskich, do której dołączyli okoliczni ziemianie z Leonem Baczyńskim na czele, przy pomocy miejscowej ludności, oraz Kurii Sandomierskiej, skutecznie doprowadziła do oddania budynku do celów kultu. Roboty ciesielskie wykonali miejscowi cieśle: Stanisław Kolasa i Bronisław Kral. Świątynię wznoszono od kwietnia do listopada 1937 roku. Ściany zbudowano z belek modrzewiowych i obito deskami sosnowymi, dach zaś nakryto gontem. Uroczystość poświęcenia odbyła się 14 listopada 1937 roku, dokonana przez delegata biskupa sandomierskiego, ks. Prałata Edwarda Górskiego, w obecności starosty opatowskiego, księży i licznych wiernych. Budynek jest charakterystyczny dla drewnianej architektury sakralnej regionu radomskiego, o prostokątnej nawie i węższym trójbocznie zamkniętym prezbiterium, oraz przylegającą doń od strony wschodniej zakrystią. Nawa i prezbiterium przykryte są oddzielnym dachem. Wnętrze kościoła jest skromne i proste. Ołtarz główny wykonany został według projektu Saturnina Grzybowicza z Ostrowca Św., w którym umieszczono obraz przedstawiający św. Zofię z córkami, namalowany przez Bolesława Rutkowskiego. Ołtarz boczny dębowy umieszczony po stronie prawej, zakupiony z kościoła św. Trójcy w Radomiu, mieści figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem – Wspomożycielki Wiernych, zaś drugi prowizoryczny sosnowy ołtarz boczny ozdobiony był obrazem Serca Jezusowego (obecnie w nowej świątyni parafialnej), a zastąpiony obrazem św. Teresy. Chór opiera się na kolumnach z drewnianą balustradą a na nim organy wykonane przez firmę Wójcik z Garbatki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here