Jacek Małachowski herbu Nałęcz urodził się 25.08.1737 w Końskich. Mieszkał w Bodzechowie, gdzie zmarł 27.03.1821 roku. Pochowany w pobliskim Ćmielowie. W ciągu swego życia pełnił wiele funkcji państwowych. Był referendarzem i podstolim koronnym, posłem na sejm konwokacyjny (1764), marszałkiem sejmu koronacyjnego, posłem na sejm w 1766 roku z województwa sandomierskiego. W 1780 ustanowiony podkanclerzem koronnym, a potem członkiem Komisji Edukacji Narodowej. W latach 1786 – 1793 kanclerz wielki koronny. 23 lipca 1792 poparł decyzję Stanisława Augusta Poniatowskiego o jego przystąpieniu do konfederacji targowickiej. Urzędu zrzekł się w 1793 roku, aby nie brać udziału w Rozbiorze Polski. Politycznie popierał opcję rosyjską, gospodarczo przyczynił się do rozwoju rolnictwa i przemysłu. Odznaczony Orderem Orła Białego w 1768 roku. Kawaler Orderu Świętego Stanisława. Odznaczony także rosyjskim Orderem Aleksandra Newskiego.

Założył manufakturę żelaza w Bodzechowie i fabrykę wyrobów fajansowych w Ćmielowie. W 1798 roku zbudował murowaną świątynie w Ruszkowie. Na ścianie kościoła widnieje napis: “Jacek hr. Małachowski. Kanclerz Wielki Koronny, fundator tego kościoła, ur. 25.VIII 1737 r. w Końskich, hrabia na Ćmielowie, Denkowie, dziedzic Jacentowa ufundował ten kościół w 1798 r “.

Kościół w Ruszkowie
Kościół w Ruszkowie

Hrabia Jacek Małachowski 8 VI 1787 roku witał w Ćmielowie, a potem gościł w Bodzechowie, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który przez Ujazd i Iwaniska zajechał do Kurozwęk, których włodarzem był Maciej Sołtyk.

Kamienica Jacka Małachowskiego w Warszawie
Kamienica Jacka Małachowskiego w Warszawie

Materialną pamiątką po Jacku Małachowskim jest również kamienica w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 8. Wzniesiona w 1788 r. dla Kanclerza Wielkiego Koronnego według projektu Szymona Bogumiła Zuga w stylu klasycystycznym. Częściowo zburzona w czasie II Wojny Światowej odbudowana w latach 1949 -1951.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here