KUKS Tabor

Katolicki Uczniowski Klub Sportowy „Tabor” powstał z inicjatywy bodzechowskiej młodzieży 9 marca 2009 roku.  Celem klubu przede wszystkim jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto­wego uczniów Publicznej Szkoły  Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Bodzechowie w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto­we szkół, angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim, organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych. Do tej pory zarządowi Klubu udało zorganizować się trzy udane imprezy sportowe. Były to I i II Maraton Rodzinny im. Św. Stanisława Kostki, a także Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej. Łącznie we wszystkich trzech imprezach udział wzięło około 250 osób. Aby zaktywizować lokalną społeczność niezbędny jest sprzęt sportowy, a także środki na ufundowanie nagród rzeczowych w organizowanych przez Klub imprezach. Jedynymi stałymi przychodami Klubu są niewielkie kwoty uzyskiwane raz w roku ze składek członkowskich. Dlatego też zarząd Klubu zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe. Prosimy o ewentualne przekazywanie środków na nasze konto w BS w Ostrowcu Św., nr: 13 8507 0004 2001 0003 1020 0001. W zamian zarząd Klubu oferuje umieszczenie Państwa w gronie dobroczyńców wspierających działalność Klubu na materiałach informujących o organizowanych przez Klub imprezach sportowych.

Zarząd Klubu KUKS Tabor Bodzechów