Po wybudowaniu kościoła św. Zofii w Bodzechowie zaistniała potrzeba urządzenia cmentarza grzebalnego. Po wojnie, w ramach akcji parcelacyjnej   pojawiła się sposobność pozyskania gruntu,  z przeznaczeniem na cmentarz. Komisja parcelacyjna przychyliła się do prośby mieszkańców i ks. Józefa Nity i przydzieliła przeszło  jeden hektar gruntu na ten cel. Kiedy rozpoczęto starania o erekcję parafii, wystąpiono również o zatwierdzenie planów i miejsca na cmentarz. Władze powiatowe jesienią 1950 roku wydały potrzebne pozwolenie. Cmentarz ogrodzono drewnianym płotem pod nadzorem panów Krakowiaka i Sikorskiego. Ustawiono również dębowy krzyż, na który drewno ofiarował Józef Łapa. Cmentarz  został powięcony 17 grudnia 1950 roku przez ks. dziekana  Pospieszyńskiego. Nazajutrz zmarł  Bolesław Smyła, dyrektor Szkoły w Bodzechowie i więzień obozu hitlerowskiego, który był pierwszym pochowanym parafianinem na nowym cmentarzu. Cmentarz powiększono w 1960 roku i obsadzono drzewami. Murowane ogrodzenie wykonano w 1967 roku z białej cegły. W latach dziewięćdziesiątych, staraniem ks. kan. Bolesława Sałaty, doprowadzono wodę do cmentarza i wykonano drogę dojazdową do parkingu. Ks. Sałata zmarły w 2011 r. jest też pierwszym pochowanym kapłanem na cmentarzu parafialnym w Bodzechowie. W 2017 roku, na części parkingu, staraniem władz Gminy Bodzechów położono asfalt.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here