O jedność chrześcijan

0
198

Już od ponad stu lat na całym świecie obchodzony jest Tydzień Modlitw  o Jedność Chrześcijan. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań
gromadzą się na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach  i innych spotkaniach, aby upraszać u Boga łaskę jedności wiary. Hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw brzmi: „Wszyscy będziemy przemienieni przez   zwycięstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa”. W swej treści nawiązuje ono do tekstu z 1 Listu św. Pawła do Koryntian (15,51-58), gdzie prawda o istocie chrześcijańskiej wiary ukazana jest jako tajemnica wielkiej przemiany.
W związku z tym, Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz wzywa mieszkańców naszej diecezji do modlitw o jedność chrześcijan, aby wszyscy uczniowie Chrystusa stanowili jedno. W tym celu zaleca się, by w Tygodniu Modlitw  o Jedność Chrześcijan w każdej parafii odprawić Mszę św. w tej intencji lub przeprowadzić nabożeństwo. Ponadto, należy także polecać tę ważną sprawę w modlitwie wiernych w ciągu całego tygodnia. Ksiądz Biskup zachęca również, aby poszczególne wspólnoty i grupy parafialne w swoich modlitwach upraszały łaskę jedności Chrystusowego Kościoła.

Dyrektor Duszpasterstwa Ogólnego Ks. dr Krzysztof Kida

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here