Sakramenty

 Sakramenty i sakramentalia

 • Chrzest

 • Rodziców, którzy planują ochrzcić dziecko zapraszamy do kancelarii parafialnej z aktem urodzenia dziecka. Prosimy zadbać, aby rodzice chrzestni byli  wierzącymi i praktykującymi katolikami (nie mogą być nimi m.in. osoby żyjące w związku niesakramentalnym).
 • I Komunia Święta

 • W każdą drugą niedzielę miesiąca Msza Święta i spotkanie dla rodziców w kościele św. O. Pio w parafii św. Zofii i św. Stanisława Kostki w Bodzechowie o godz. 11:00.
 • Dzieci przygotowujące się do uroczystości Pierwszej Komunii Świętej uczestniczą w każdą niedzielę we Mszy Świętej.
 • Poświęcenia: ()
  • 11.10. 2020 r., 11:00 – poświęcenie różańców
  • 8 grudnia 2020 r., 11:00 – poświęcenie medalików
  • 2 Lutego 2021 r., 17:00 – procesja ze świecami i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
  • 10 lutego 2021 r., 11:00 – poświęcenie książeczek
 • W październiku Dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej przychodzą na nabożeństwa różańcowe  w wybrany dzień w tygodniu
 • Dokumenty:
  • Jeżeli dziecko przyjmowało sakrament chrztu w innej parafii niż w św. Zofii i św. Stanisława Kostki w Bodzechowie, to bardzo proszę dostarczyć Metrykę chrztu dziecka do końca listopada 2020 r.. (Bez tego dokumentu nie jest możliwe dopuszczenie do  sakramentu, w tym do I Komunii Świętej)
  • Jeżeli Państwo mieszkają poza terenem parafii św. Zofii i św. Stanisława Kostki w Bodzechowie, proszę dostarczyć zgodę proboszcza parafii, (na terenie której Państwo mieszkają) na Pierwszą Komunię Świętą poza parafią zamieszkania.
  • Dodatkowo proszę zapoznać się z „Deklaracją rodziców” , czytelnie uzupełnić obie strony i złożyć wszystkie dokumenty do Pani Małgosi, do 14 grudnia 2020 r.
 • Terminy:
 • Bardzo proszę pomóc dzieciom w nauce modlitw, i „małego katechizmu”.
 • Bierzmowanie

  Kandydatów do bierzmowania obowiązuje cotygodniowa niedzielna msza święta, uczestnictwo w nabożeństwach różańcowych, roratach, drogach krzyżowych, nabożeństwach Gorzkich żali, nabożeństwach majowych, spotkaniach do bierzmowania.

 • Spotkania do bierzmowania odbywają się w III Niedzielę miesiąca podczas mszy św. o godz. 17.00 oraz po niej. Obecność obowiązkowa.
 • Należy uzupełnić i podpisać deklarację kandydata do sakramentu bierzmowania. Uzupełniają kandydat do bierzmowania (w indeksie i w deklaracji kandydata), rodzice kandydata (w indeksie s. 3 i na deklaracji kandydata) i aktualny katecheta
 • Należy zapoznać się z obowiązkami kandydata do sakramentu bierzmowania.
 • Należy nabyć indeks kandydata do sakramentu bierzmowania oraz katechizm bierzmowanych
 • Przewidywany termin bierzmowania to 20 października 2020
 • Informacja bieżąca: Na pamięć: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.
 • Małżeństwo

 • Narzeczeni zgłaszają się przynajmniej 3 mies. przed planowanym terminem ślubu do kancelarii parafialnej. Prosimy zabrać ze sobą dowody osobiste, aktualną metrykę  chrztu św. i zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli  te sakramenty były przyjęte poza parafią Bodzechów), zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego. Można dostarczyć także dokumenty z USC jeśli ma to być ślub konkordatowy.
 • Pogrzeb katolicki

 • Zgłaszając się w sprawie pogrzebu prosimy zabrać ze sobą akt zgonu zmarłego oraz zaświadczenie dla administratora cmentarza zezwalające na pochowanie zmarłego (jeśli zmarły ma być pochowany na cmentarzu parafialnym w Bodzechowie).
 • Namaszczenie chorych

 •  Do chorych udajemy się systematycznie w pierwszy piątek miesiąca w godz. 9.00-12.00. Chorych można zgłosić w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Do chorego, w zagrożeniu życia, pragnącego pojednać się z Panem Bogiem udajemy się o każdej porze.

 • Sakrament pokuty i pojednania

  Spowiedź św. pół godziny przed mszą św. w dni zwykłe i w niedzielę przed mszą św. wieczorną

 

 

 

 

 

Dla rodziców Dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej